Mug milk 240 ml. 1071 Decor Royal Blue 1982

13,95

Mug Milk 1071 H.10.5cm. Doorsnee 7.3 cm. 240 ml.
Decor Royal Blue 1982